Skip links

bilimsel aktiviteler

ULUSAL VE ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE VE KONFERANSLAR 

  • “Yüzey Dokularının İşlevi” başlıklı bildiri, “Mimari Biçimlendirmede Yüzey Sempozyumu”, Gazi Üniversitesi/ Ankara– Kasım,1999.
  • “Cumhuriyetin İlk Yirmi Yılında Mimarlık Alanındaki Gelişmelerin Mekan ve Mobilyaya Yansımaları” başlıklı bildiri, “2000’den Kesitler-II: Cumhuriyetin Mekanları/ İnsanları/ Zamanları Sempozyumu”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi /Ankara – Haziran, 2002. 
  • “Erken Cumhuriyetin Mekanlarında Dönem Yayınlarının Rolü” başlıklı bildiri, “İç Mimarlık Seminerleri”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / İstanbul – Aralık,2003.
  • “Erken Cumhuriyetin Konut Mekanlarında Malzeme Seçenekleri ve Tercihler” başlıklı bildiri, TMMOB-2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi-(Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği), İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul-Ekim, 2004.
  • “Cumhuriyetle Gelişen Kültürel Değişimin Konut Mekanlarına Yansımaları” başlıklı poster bildiri, “Gelenek, Kültür, Bireşim: Kültürel Kesişmeler ve Sanat, Uluslararası Sempozyumu”, Hacettepe Üniversitesi / Ankara – Kasım, 2005.
  • “Tasarımcı- Kullanıcı Ekseninde İletişim Aracı Olarak Tasarım” başlıklı bildiri, “3.Ulusal Tasarım Kongresi: Türkiye’de Tasarımı Tartışmak,” İstanbul Teknik Üniversitesi / İstanbul -Haziran, 2006. 
  • “The Effects of Cultural Changes to Residential Spaces in The Early Republican Period in Turkey” başlıklı bildiri, “IAPS- Environment, Health and Sustainable Development, International Conference”, Bibliotheca Alexandrina/ Alexandrina / EGYPT-Eylül 2006.
  • “Art Deco Mekan Estetiğini Etkileyen Unsurlar ve Türkiye’deki Eşzamanlı Yorumları” Başlıklı Bildiri,Türkiye Estetik Kongresi/ Aesthetics in Turkey, SANART/ ODTÜ Ankara, Kasım,2006
  • “Tasarımda Görsel İşlevi Güçlendiren Etkenler ve Malzemenin Rolü” başlıklı bildiri TMMOB-3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi-(Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği), İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul– Kasım, 2006.
  • “Cumhuriyetle Birlikte Gelişen Çağdaşlaşma Sürecinde Atatürk Devrimleriyle Yaşanan Toplumsal Değişimin Dönem Mekanlarına Yansımaları” başlıklı bildiri, “VI. Uluslararası Atatürk Kongresi”, Atatürk Araştırma Merkezi- Ankara, Kasım, 2007.
 • “I.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu”“Mekan Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar” MSGSÜ/ İstanbul, Organizasyon Komitesi Üyeliği Ekim, 2008
 • “ Erken Cumhuriyet Dönemi Mekanlarında Mobilyayı Okumak” başlıklı bildiri, 4T Toplantıları: “Nesneyi okumak” konulu Sempozyum, İzmir Ekonomi Üniversitesi – İzmir, Mayıs,2010.
 • “Aesthetic Content In Experimental Design” başlıklı bildiri, The Eighteenth International Congress of Aesthetics (ICA),”Diversities in Aesthetics”, Pekin Universty- China, Ağustos, 2010.
 • “Coğrafi Yapıya Bağlı Olarak Biçimlenen Günümüz Konaklama Mekanlarında Taş Kullanımı Ve Oda Düzenine Etkileri” başlıklı bildiri, (Arş. Gör. Burcu Pehlivanoğlu ile birlikte;) “Geçmişten Geleceğe Konaklama Yapılarında Taş” konulu Sempozyum, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya/Turkey, Ekim,2010.
 • “II.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu”“Mekan Tasarımında Kültürel Yaklaşımar” MSGSÜ/ İstanbul, Organizasyon Komitesi Üyeliği, Ekim, 2010
 • “Mimarlık Eğitiminde Deneysel Tasarlama Yöntemleri Ve Örnekler” başlıklı bildiri “Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Ve Yarını” Ulusal Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya/Turkey, Kasım,2010. 
 • “Kent Merkezli Hip (Highly İndividual Places) Otellerin Mekansal Özellikleri Ve Müşteri Deneyimleri” başlıklı bildiri, (Arş. Gör. Burcu Pehlivanoğlu ile birlikte;) Kent Kültüründe Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya/Turkey, Kasım, 2010.
 • “Historical And Cultural Sybmols In Furniture Design And The Example Of Récamier” başlıklı bildiri, “Design Principles & Practices, Fifth International Conference,” Sapienza University of Rome, Rome/ Italy, Şubat, 2011.
 • “Mimaride Biçimsel Kimlik Ve “Kitsch” Kavramı” başlıklı bildiri, 23. Uluslararası Yapı Ve Yaşam Kongresi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Bursa, Mart 2011.
 • “İç Mimari Tasarım Eğitiminde Yaratıcılık Etkinlikleri” başlıklı bildiri, (Arş. Gör. Işıl Polatkan ile birlikte;), 1.Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu Başkent Üniversitesi, Ankara, Nisan, 2011.
 • “Pekin’den Yansımalar” konulu seminer, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi –Video Konferans Salonu, İstanbul, 18 Şubat 2011.
 • “2013 IDA Congress İstanbul, “Design Dialects” Arama Konferansı, Davetli Konuşmacı, İTÜ/ Ayazağa Kampüsü, 17 Aralık 2011
 • Doğal Yaşam Doğal Taş Sempozyumu, Ulusal Mimarlık Sempozyumu” Organizasyon Komitesi Üyeliği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 29-30 Mart 2012.
 • “Tasarım Vakfı Arama Konferansı”, Davetli Konuşmacı, Koleksiyon Mobilya, Sarıyer/ İstanbul, Kasım, 2012,
 • “ Evaluation Of Turkish Furniture Design And Preferences In Light Of Modernist Philosophy” Seventh International Conference on Design Principles and Practices – Tokyo/ Chiba University/Japan – Mart, 2013.
 • Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu”- “Mekan Tasarımında Endüstriyel Boyut” Organizasyon Komitesi Üyeliği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Nisan,2013.
 • “Reading City-Individual Relationship in Novels from Designer’s Perspective: Novels: “Istanbul-Memories and The City”, “Cevdet Bey ve Oğulları” and City: “Istanbul”– ( Öğr. Gör. Mehtap Doğanca ile birlikte) The First International Conference of HLCN, Literature and the City Network – City Peripheries / Peripheral Cities, Helsinki, Finland- Ağustos, 2013
 • Ulusal İç Mimarlık Öğrencileri Buluşması,” Davetli Konuşmacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, İstanbul, Kasım, 2013.
 • DATUMM– Dökümantasyon ve Arşivleme Merkezi tarafından yürütülen, “Türkiye’deki Modern Mobilya Tasarımı” Başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi Kolokyumu ve Sergi, Panel, Davetli Konuşmacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, 06 Şubat, 2015.
 • Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu”- “Mekan Tasarımında Disiplinlerarası Yaklaşımlar” Organizasyon Komitesi Üyeliği, Mayıs,2015.
 • “Çağdaş Mekan Mobilya Seminerleri-1”, Yüksek Lisans / Doktora Dersi Kapsamında düzenlediğim, MSGSÜ, Video Konferans Salonu,1 Haziran 2015.
 • “10.Ulusal İç Mimarlık Öğrencileri Buluşması,” Davetli Konuşmacı, Gedik Üniversitesi, İstanbul, 05 Aralık, 2015.
 • “Çağdaş Mekan Mobilya Seminerleri-2”, Yüksek Lisans / Doktora Dersi Kapsamında düzenlediğim, MSGSÜ, Video Konferans Salonu,11 Ocak 2016.
 • “Çağdaş Mekan Mobilya Seminerleri-3”, Yüksek Lisans / Doktora Dersi Kapsamında düzenlediğim, MSGSÜ, Video Konferans Salonu,23 Mayıs 2016
 • “Erken Cumhuriyet Semineri”, Yüksek Lisans / Doktora Dersi Kapsamında düzenlediğim, MSGSÜ, Video Konferans Salonu, 13 Ocak 2017
 • “Orta Çağdan 19. Yüzyıl’a Semineri” Yüksek Lisans / Doktora Dersi Kapsamında düzenlediğim, MSGSÜ, Video Konferans Salonu, 16 Ocak 2017.
 • “323 Sohbetleri-I” İtalya’da Güncel Tasarım ve Sanat Etkinlikleri, MSGSÜ, 05 Aralık 2017
 • “Ayvansaray Üniversitesi Tasarım Konuşmaları” İtalya’da Tasarım ve Sanat, Balat, 27 Aralık 2017
 • “323 Sohbetleri-II” “Art City Bologna” MSGSÜ, 06 Mart 2018
 • “Medipol Mobilya Konferansları-1” “Akademik Dilde Mobilya” konulu konferans organizasyonu, İç Mimarlık Bölümü Etkinliği, Medipol Üniversitesi, İstanbul, Mayıs, 2019.
 • Biruni Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Mesleki İletişim Dersi kapsamında İç Mimar Özlem Güven’in katılımı ile “Mesleki Söyleşiler -1“ Seminer Organizasyonu, Ekim, 2019.
 • Biruni Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Mesleki İletişim Dersi kapsamında Prof. Nuran Yener’in katılımı ile “Mesleki Söyleşiler -2“ Seminer Organizasyonu, Aralık, 2019.
 • Biruni Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Mesleki İletişim Dersi kapsamında İç Mimar Deniz Üner’in katılımı ile “Mesleki Söyleşiler -3“ Seminer Organizasyonu, Mart, 2020.
 • “Mimaride Yansımalar Konferansları” “Mimaride Biçim ve Kitsch Yönelimler” konu başlığı ile Online Konferans, Davetli Konuşmacı, Mayıs, 2020
 • Docomomo Tr “Türkiye Modern İç Mekanlar Sempozyumu” “Türkiye’de Modernite ve Modernist Tutum” konu başlığı ile; Davetli Konuşmacı, Zoom Meetings Online, Haziran, 2020.
 • MSGSÜ “Çağdaş Mekan Mobilya” ve “Erken Cumhuriyet Dönemi Konutlarında Mekan ve Mobilya” Yüksek Lisans / Doktora dersleri kapsamında “Mekanda Zaman” Online Seminer Organizasyon ve Moderatörlük, Google Meets, Haziran 2020.

HAKEMLİK / BİLİM KURULU / JÜRİ ÜYELİKLERİ

 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi “Giriş / Yerleştirme Sınavları Jüri üyeliği”, Eylül, 2004-2016.
 • Uluslararası Mimarlık-Medya-Sanat Sempozyumu, Bilim kurulu Üyeliği, 2010.
 • Çanakkale / Ecaabat Kaymakamlığı/Turkey, “Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması”, Jüri Üyesi, 2011.
 • All Design -“Tasarımla Geleceği Yakınlaştırmak” konulu Yarışma, Jüri Üyesi, 2011.
 • MOSDER- 7. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması, Jüri Üyesi, 2011.
 • Design Principles & Practices International Journal, Associate Editor, Volume-5, ISSN:1833-1874, Common Ground Publishing. Eylül,2011.
 • Koç University / Vekam (Vehbi Koc Ankara Studies Research Center)- Journal of Ankara Studies, Bilim Kurulu Üyeliği, Cilt: 2, Sayı: 2, 2014 / ISSN: 2147-8724
 • DATUMM– Dokümantasyon ve Arşivleme Merkezi tarafından yürütülen, “Türkiye’deki Modern Mobilya Tasarımı” Başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi, Bilim Kurulu Üyeliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Ekim, 2014.
 • ARCHTHEO ’15 / XI. International Conference on Theory and History of Architecture, Bilim kurulu Üyeliği, DAKAM, Kasım 2015.
 • ARCHDESIGN ’16 / IV. International Architectural Design Conference, Bilim kurulu Üyeliği, DAKAM, Haziran 2015.
 • “Forum Interior” Uluslararası İç Mimarlık Fuar ve Konferansı, Bilim Kurulu üyeliği, Nisan,2016
 • “İMAS İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu”, Bilim kurulu Üyeliği, Nisan 2017
 • ARCHDESIGN ’17 / IV. International Architectural Design Conference, Bilim kurulu Üyeliği, DAKAM, Haziran 2017.
 • ARCHTHEO ’17 / XI. International Conference on Theory and History of Architecture, Bilim kurulu Üyeliği, DAKAM, Kasım 2017.
 • IJAUS (International Journal of Architecture and Urban Studies) Dergisi ISSN: 2147-9836 Temmuz & Aralık – DAKAM Hakemli Yayını”, Bilim Kurulu üyeliği, Kasım, 2018 – devam etmekte…
 • ARCHDESIGN ’18 / V. International Architectural Design Conference, Bilim kurulu Üyeliği, DAKAM, Nisan 2018.
 • ARCHTHEO ’18 / XII. International Conference on Theory and History of Architecture, Bilim kurulu Üyeliği, DAKAM, Eylül 2018.
 • ARCHDESIGN ’19 / VI. International Architectural Design Conference, Bilim kurulu Üyeliği, DAKAM, Mart 2019.
 • AURA İSTANBUL / Arel Üniversitesi, Mehtap Doğanca Proje Stüdyosu, Jüri Üyeliği, İstanbul, Haziran 2019.
 • ARCHTHEO ’19 / XIII. International Conference on Theory and History of Architecture, Bilim kurulu Üyeliği, DAKAM, Ekim 2019.
 • ARCHDESIGN ’20 / VII. International Architectural Design Conference, Bilim kurulu Üyeliği, DAKAM, Şubat 2020.
 • ARCHTHEO ’20 / XIV. International Conference on Theory and History of Architecture, Bilim kurulu Üyeliği, DAKAM, Kasım 2020.
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi “İç Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans / Doktora Tez Jüri üyelikleri”. (2003- devam etmekte)
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi “İç Mimarlık Bölümü Diploma Jüri Üyelikleri”. (2003-2017)
 • Kadir Has Üniversitesi “İç Mimarlık Bölümü Proje ve Diploma Jüri Üyelikleri”. (2010-2014)
 • Gedik Üniversitesi “İç Mimarlık Bölümü Proje ve Diploma Jüri Üyelikleri”. (2015-2017)
 • Medipol Üniversitesi “İç Mimarlık Bölümü Proje ve Diploma Jüri Üyelikleri”. (2019)

EDİTÖRLÜK / DANIŞMANLIK / OTURUM BAŞKANLIĞI 

 • MSGSÜ-Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Yayını “A4 Dergisi” Yayın Kurulu Üyeliği, Editörlük, (1996/1998)
 • MSGSÜ-Mimarlık Fakültesi Hakemli Yayını “Tasarım+Kuram” Dergisi, Yayın Yürütme Kurulu Üyeliği, Editörlük, (1997/2005)
 • “MOBİLYA-I- Antika Rehberi” başlıklı KİTAP için Yayın Danışmanlığı / House Beautiful Dergisi/Turkey- Kasım, 2006.
 • “MOBİLYA-II- Antika Rehberi” başlıklı KİTAP için Yayın Danışmanlığı / House Beautiful Dergisi/Turkey- Aralık, 2006.
 • “Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi”, İnternet Sitesi Yayın Danışmanlığı http://www.etsm.org.tr, 2006
 • VI. Uluslararası Atatürk Kongresi”, Oturum Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi- Ankara, Kasım, 2007.
 • “I. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu”– Oturum Başkanlığı, MSGSÜ/ İstanbul, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Ekim, 2008.
 • Furex” International Furniture Magazine”, Yayın Danışma Kurulu, 2005-2008.
 • “II.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu”– Oturum Başkanlığı, MSGSÜ/ İstanbul, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Ekim, 2010.
 • “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Kataloğu”, “Yapı Endüstri Merkezi”-İstanbul, tarafından hazırlanan ve İç Mimarlar Odası için yayınlanan Danışmanlık / Editörlük, Ocak, 2011.
 • “Ölüm-Sanat-Mekan Sempozyumu” Oturum başkanlığı, MSGSÜ- Video Konferans Salonu/İstanbul, Kasım 2012.
 • “III.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu”– Oturum Başkanlığı-, MSGSÜ/ İstanbul, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Nisan, 2013.
 • “IV.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu”– Oturum Başkanlığı- MSGSÜ/ İstanbul, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Mayıs,2015.
 • ARCHTHEO ’15 / XI. International Conference on Theory and History of Architecture, Oturum Başkanlığı, DAKAM, Nippon Hotel/Taksim, Kasım 2015.
 • “Forum Interior” Uluslararası İç Mimarlık Fuar ve Konferansı, Oturum başkanlığı, İstanbul Fuar Merkezi, Nisan, 2016
 • “Akademik Dilde Mobilya” “Medipol Mobilya Konferansları-1” Oturum Başkanlığı, İç Mimarlık Bölümü Etkinliği, Medipol Üniversitesi, Kavacık/İstanbul. Mayıs, 2019.

Bilimsel – Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 • IAPS-International Association People-Environment Studies Üyeliği: (2006-2010)
 • ICA-International Communication Association Üyeliği: (2010- 2013)
 • MSGSÜ-Mimar Sinan Araştırma Merkezi” Genel Kurul Üyeliği- (2007-2017)

YAYINLAR

KİTAP

 • “Konutta Zaman: Erken Cumhuriyet’in Mekanlarında Hayat…” Yapı Endüstri Merkezi Yayını olarak, İstanbul, 2020 (Yayın Aşamasında).
 • “Akademik Dilde Mobilya” / “Furniture in Academic Language” Türkçe ve İngilizce olarak Derlemesini Yaptığım Yayın, TMMOB İç Mimarlar Odası Yayını olarak, İstanbul. Mayıs 2019
 • Ulusal İç Mimarlık Sempozyumları -1: “Mekan Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar” Bildiri Kitabı, MSGSÜ-İç Mimarlık Bölümü Yayını, İstanbul, 2008.
 • Ulusal İç Mimarlık Sempozyumları -2: “Mekan Tasarımında Kültürel Yaklaşımlar” Bildiri Kitabı, MSGSÜ-İç Mimarlık Bölümü Yayını, İstanbul, 2010.
 • Ulusal İç Mimarlık Sempozyumları -3: “Mekan Tasarımında Endüstriyel Boyut” Bildiri Kitabı, MSGSÜ-İç Mimarlık Bölümü Yayını, İstanbul, 2013.
 • Ulusal İç Mimarlık Sempozyumları -4: “Mekan Tasarımında Disiplinlerarası Yaklaşımlar” Bildiri Kitabı, MSGSÜ-İç Mimarlık Bölümü Yayını, İstanbul, 2015.

KİTAP İÇİNDE BÖLÜM

 • “Cumhuriyet’in Mekânları/Zamanları/İnsanları” Kitabı içerisinde, “Cumhuriyetin İlk Yirmi Yılında Mimarlık Alanındaki Gelişmelerin Mekan ve Mobilyaya Yansımaları” başlıklı bölüm, Derleyenler: Elvan Altan Ergut, Bilge İmamoğlu, Dipnot Yayınları, ISBN: 9789759051884, Sh:232-248, Ankara, 2010.
 • “MEHMET KONURALP” Kitabı içerisinde, “Konuralp’in Zamansız Mekanları” başlıklı bölüm. TMMOB Mimarlar Odası Yayını, ISBN: 978-605-01-0306-9, Sh: 174-196, Ankara, Mart,2012.
 • “Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya” Kitabı içerisinde, “Erken Cumhuriyetin Mobilyaları” başlıklı bölüm, Derleyen: Umut Şumnu, TMMOB İç Mimarlar Odası Yayını, ISBN: 978-605-01-0473-8, Sh: 101-110, Ankara, Mayıs 2013.

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 • Pehlivanoğlu, ve B, Uzunarslan, H.Ş. “HIP Otel (Kendine Özgü Mekanlar/ Highly Individual Places) Olarak Tanımlanan Konaklama Mekanlarının Analizi”. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Hakemli Yayını,240889, Tasarım + Kuram 7 (2011): 83-97
 • Özçam, I , ve Uzunarslan, H.Ş., “Mobilyanın Sembolleşmesi ve Güncel Yönelimler”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Hakemli Yayını, 239611, Tasarım+Kuram, 9 (2013) sh: 85-102, ISSN:1302-2636

HAKEMLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLDİRİ YAYINLARI

 • “Yüzey Dokularının İşlevi” başlıklı bildiri, “Mimari Biçimlendirmede Yüzey Sempozyumu”, Gazi Üniversitesi/ Ankara– Kasım,1999.
 • “Cumhuriyetin İlk Yirmi Yılında Mimarlık Alanındaki Gelişmelerin Mekan ve Mobilyaya Yansımaları” başlıklı bildiri, “2000’den Kesitler-II: Cumhuriyetin Mekanları/ İnsanları/ Zamanları Sempozyumu”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi /Ankara – Haziran, 2002.
 • “Erken Cumhuriyetin Konut Mekanlarında Malzeme Seçenekleri ve Tercihler” başlıklı bildiri, TMMOB-2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi-(Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği), İstanbul Teknik Üniversitesi – İstanbul-Ekim, 2004.
 • “Tasarımcı- Kullanıcı Ekseninde İletişim Aracı Olarak Tasarım”  başlıklı bildiri, “3.Ulusal Tasarım Kongresi: Türkiye’de Tasarımı Tartışmak,” İstanbul Teknik Üniversitesi / İstanbul -Haziran, 2006.
 • “Tasarımda Görsel İşlevi Güçlendiren Etkenler ve Malzemenin Rolü” başlıklı bildiri TMMOB-3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi-(Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği), İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul– Kasım, 2006.
 • “Cumhuriyetle Birlikte Gelişen Çağdaşlaşma Sürecinde Atatürk Devrimleriyle Yaşanan Toplumsal Değişimin Dönem Mekanlarına Yansımaları” başlıklı bildiri, “VI. Uluslararası Atatürk Kongresi”, Atatürk Araştırma Merkezi- Ankara, Kasım, 2007.
 • “ Erken Cumhuriyet Dönemi Mekanlarında Mobilyayı Okumak” başlıklı bildiri, 4T Toplantıları: “Nesneyi okumak” konulu Sempozyum, İzmir Ekonomi Üniversitesi – İzmir, Mayıs,2010.
 • “Aesthetic Content In Experimental Design” başlıklı bildiri, The Eighteenth International Congress of Aesthetics (ICA),”Diversities in Aesthetics”, Pekin Universty- China, Ağustos, 2010.
 • “Coğrafi Yapıya Bağlı Olarak Biçimlenen Günümüz Konaklama Mekanlarında Taş Kullanımı Ve Oda Düzenine Etkileri” başlıklı bildiri, (Arş. Gör. Burcu Pehlivanoğlu ile birlikte;) “Geçmişten Geleceğe Konaklama Yapılarında Taş” konulu Sempozyum, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya/Turkey, Ekim,2010.
 • “Mimarlık Eğitiminde Deneysel Tasarlama Yöntemleri Ve Örnekler” başlıklı bildiri “Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Ve Yarını” Ulusal Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya/Turkey, Kasım,2010. 
 • “Kent Merkezli Hip (Highly İndividual Places) Otellerin Mekansal Özellikleri Ve Müşteri Deneyimleri” başlıklı bildiri, (Arş. Gör. Burcu Pehlivanoğlu ile birlikte;) Kent Kültüründe Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya/Turkey, Kasım, 2010.
 • “Historical And Cultural Sybmols In Furniture Design And The Example Of Récamier” başlıklı bildiri, “Design Principles & Practices, Fifth International Conference,”  Sapienza University of Rome, Rome/ Italy, Şubat, 2011.
 • “Mimaride Biçimsel Kimlik Ve “Kitsch” Kavramı” başlıklı bildiri, 23. Uluslararası Yapı Ve Yaşam Kongresi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Bursa, Mart 2011.
 • “İç Mimari Tasarım Eğitiminde Yaratıcılık Etkinlikleri” başlıklı bildiri, (Arş. Gör. Işıl Polatkan ile birlikte;), 1.Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu Başkent Üniversitesi, Ankara, Nisan, 2011.
 • “ Evaluation Of Turkish Furniture Design And Preferences In Light Of Modernist Philosophy” Seventh International Conference on Design Principles and Practices – Tokyo/ Chiba University/Japan – Mart, 2013.
 • “Reading City-Individual Relationship in Novels from Designer’s Perspective: Novels: “Istanbul-Memories and The City”, “Cevdet Bey ve Oğulları” and City: “Istanbul”– ( Öğr. Gör. Mehtap Doğanca ile birlikte) The First International Conference of HLCN, Literature and the City Network – City Peripheries / Peripheral Cities, Helsinki, Finland- Ağustos, 2013

ATIFLAR

 • ERDEM, Tolga, 2019, Erken Cumhuriyet Dönemi Saatleri, TOJDAC The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, ISSN: 2146-5193
 • HASIRCI, Deniz, ULTAV TUNA, Zeynep, ATMACA, Hande, 2019, “Türkiye’de Modern Mobilya: Etkileşim ve Özgünlük” “Modern Furniture in Turkey: Interaction and Authenticity”, Akademik Dilde Mobilya Kitabı, İç Mimarlar Odası Yayını
 • POLATDEMİR, Nihan, 2019, “1920-1950 Yılları Arası Balıkesir – Edremit Körfezi Yerel Dokusuna Bağlı Gelişen Konutların Mekan Ve Mobilya Özellikleri”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Programı, Yüksek Lisans Tezi,
 • ALTIPARMAKOĞLU Sakarya, G, 2019, Mobilyada Cinsiyet Kavramı Üzerine Bir Araştırma: Tuvalet Masası Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • SENEMOĞLU, İrem, 2019, “Mobilya Tasarımında Tasarımcı Ve Zanaat İlişkisi Üzerinden Kültürel Sürdürülebilirlik Ve Türkiye’de Durum” , Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Programı, Yüksek Lisans Tezi
 • AKSOY, Orkun Aziz, 2019, “Salon ve Oturma Odası Mekanında Mobilyanın Kamusallığı” / “Publicity of Furniture in Living Room and Lounge Spaces”, Akademik Dilde Mobilya Kitabı, İç Mimarlar Odası Yayını
 • AKIN, Zeynep, 2019, “Enstalasyon (Yerleştirme) Sanatı’nın Tüketim Nesnesine Dönüşümü Ve Moda Endüstrisine Ait Mekanlar Üzerinden Analizi”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Programı, Yüksek Lisans Tezi
 • ŞAHİNER, Ayşe, ERTAŞ, Şebnem, SÖNMEZ, Elif, 2018, İletişim Aracı Olarak “Sottsass Tasarımları”, 5. Uluslararası Mobilya Kongresi, ISBN: 978-975-06-2276-2
 • AYDINTUĞ, Ece, 2018, Türkiye’deki Üniversitelerde 1989-2017 Yıllarında İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Alanında Yapılan Tez Çalışmalarının Konu Ve İçerik Açısından İncelenmesi, Başkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, Yüksek Lisans Tezi
 • ÖZÇAM, Işıl, 2017, Relation Between Contemporary Furniture And Technology, 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship Istanbul
 • ALTINÖZ, M, ÖZDEMİ̇R, N, Usta, İ, 2017, Yiyecek Ve İçecek İşletmelerinde Kullanılan Oturma Mobilyalarının Ergonomik Açıdan İncelenmesi: Thonet 233 Numaralı Sandalye Örneği, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi
 • ALTINÖZ, M, Özdemi̇r, N, Usta, İ, 2017, Büro Ortamında Çalışma Odası Mobilyalarının İncelenmesi: Erken Cumhuriyet Dönemi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi
 • ÜST, Selin, 2016, Furniture Design In The Context Of Space Use In Residential Interiors, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu
 • TAKEH, Neda, 2016 ”İran Saraylarında Mekan ve Mobilya”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Programı, Yüksek Lisans Tezi
 • HASIRCI, Deniz, ULTAV TUNA, Zeynep, ATMACA, Hande, BORVALI, Seren, 2016, Learning From Turkish Modern Furniture Design, Global Journal on Humanites & Social Sciences Vol3
 • CAN, Aslı, 2016, Türkiye Tasarım Kronolojisi: Mobilya, 3. Tasarım Bienali, Biz İnsan Mıyız? Türümüzün Tasarımı, IKSV Yayını
 • HASIRCI, Deniz, ULTAV TUNA, Zeynep, ATMACA, Hande, BORVALI, Seren, 2016, Türkiye’de Modern Mobilyanın Anlamı ve Korunması, Ege Mimarlık Dergisi
 • ÖZÇELİK Özer, KAPROL, Timur, 2015, Ekonomik Ve Sosyal Yaşam Getirisi Sınırlılığında İç Mekân Mobilyaları (1923-1950 Dönemi), 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne
 • HASIRCI, Deniz, ULTAV TUNA, Zeynep, ATMACA, Hande, BORVALI, Seren, 2015, Yuvarlak Masa Toplantısı, İç Mimar Dergi’39, ISSN: 1305-9580
 • AKSOY, Orkun Aziz, 2015 “Sosyal Ve Siyasal Bağlamda Kamusallığın Özel Alan Ve Konutlar Üzerindeki Etkisine Avrupa – Türkiye Ekseninde Bakış”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Programı, Yüksek Lisans Tezi
 • ULTAV TUNA, Zeynep, HASIRCI, Deniz, ATMACA, Hande, BORVALI, Seren, 2015,Türk Modern Mobilyasının Peşinde, Selçuk Üniversitesi – Selçuk Teknik Dergisi ISSN: 1302-6178
 • KAYA, Ege, 2014, Mobilya Sektöründe Üretim Ve Tasarımcı Etkileşimi; Günümüzde Türkiye Örneği Araştırma Süreci, Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Yüksek Lisans Tezi
 • ATEŞ, Yalın, 2014, Konut İç Mekân Mobilyasının Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi, Haliç Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Tezi
 • MÜLAYİM, Ali, 2014, Alpullu Şeker Fabrikası Yerleşkesi-Ergene Köşkü Örneğinde İç Mekan Donatılarının Toplumsal Yapı Yöntemi İle Analizi, Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Doktora Tezi
 • ÖZÇAM, IŞIL, 2013, “Biçim Dili İle İletişim Ekseninde Mobilyanın Sembolleşmesi Ve Günümüz Mobilyasının Sembolleşmesinde Rol Oynayan Sosyolojik Ve Teknolojik Etkenler”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, Doktora Tezi
 • TANMAN, M. Baha, 2012, Değişen Zamanların Mimarı; Edoardo De Nari 1874-1954, The Architect of Changing Times; Edoardo De Nari 1874-1954, ISBN: 9786054642090, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayını
 • ÇUBUKÇU, Emre, 2012, Pop Art Akımının Mobilya Tasarımıyla İlişkisi Ve Etkisi, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Tezi
 • OLCAY, Hafsa, 2012, A Story Of Interior Architecture: Emergence & Early Educational Implementations In Turkey, Master’s Thesis, Department of Interior Architecture and Environmental Design, İhsan Doğramacı Bilkent University, Ankara
 • ERGÜN, Ayşe Nazan, 2010, İstanbul’da 90’lardan Günümüze Gelişen Konut Tipleri, Mekan Çözümleri Ve Tercihlerin Karşılaştırmalı Analizi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Tezi
 • TURAN, Gülname, 2009, Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemi Zanaat Ve Endüstri Üretiminde Tasarım İstanbul Teknik Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Doktora Tezi
 • SAKARYA, Nurgül Cebir, 2007, Tasarımla Farklılaşmış Ürünlerin Marka Değerine Katkısı, Marmara Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, Yüksek Lisans Tezi

DİĞER YAYINLARDAKİ MAKALE VE ROPÖRTAJLAR

 • “Yeni Modernistlerden Sanatsal Yorumlar” başlıklı makale, Maison Française Dergisi / Turkey- Nisan, 2004.
 • “Direktuvar’dan Günümüze Récamier” konulu makale, House Beautiful Dergisi /Turkey- Ekim,2005.
 • “Saraylı Sandalyeler” başlıklı makale, House Beautiful Dergisi/Turkey- Kasım, 2005.
 • “Tasarımın Dili” başlıklı makale, Mobilya- Tekstil Dergisi / Boyut Yayınları/ İstanbul- Eylül,2006.
 • Mobilya başlıklı ‘Giriş’ makalesi, “MOBİLYA-I- Antika Rehberi” House Beautiful Dergisi/Turkey- Kasım, 2006.
 • “MOBİLYA-II- Antika Rehberi” başlıklı KİTAP için Yayın Danışmanlığı / House Beautiful Dergisi /Turkey- Aralık, 2006.
 • “Modernizme Geçiş” başlıklı ‘Sonuç’ makalesi, “MOBİLYA-II- Antika Rehberi” House Beautiful Dergisi / Turkey- Aralık, 2006.
 • “Geçmişten Günümüze; Tasarımda Görsel Boyut ve Malzeme Etkileşimi” başlıklı makale, “Mimarlıkta Malzeme Dergisi”/İstanbul (TMMOB, İstanbul Şubesi Yayını), Yıl:2 Sayı:5, Yaz, 2007.
 • “Erken Cumhuriyet’in Mutfak ve Banyoları” başlıklı makale, Banyo+Mutfak Dergisi (Boyut Yayınları), Ağustos- Eylül, 2007.
 • “Antik Miras: Klismos” konulu röportaj, House Beautiful Dergisi /Turkey, Ekim, 2007
 • “Berjer” konulu röportaj, House Beautiful Dergisi/Turkey, Şubat, 2008
 • “Oyun Masaları” konulu röportaj, House Beautiful Dergisi /Turkey, Kasım, 2008
 • “I.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu” başlıklı yazı, MSGSÜ-Dergimiz, Aralık,2008
 • “Mimarlık Eğitiminde Deneysel Tasarlama Yöntemleri” başlıklı makale, Mimaran– Konya Mimarlar Odası Yayını, Mayıs 2011. Sayfa:38-41.
 • “Forum Interior’un Ardından…” başlıklı makale, İç Mimar Dergi, Sayı: 46 Haziran-Temmuz –Ağustos 2016 sh:87-89

TELEVİZYON YAYINLARI/ ROPÖRTAJLAR

 • Alman Televizyonu NDR tarafından yayınlanan “Weltbilder” programı, “Das Sofa” belgeseli, röportaj, ARD German TV- 25 Mayıs 2005, sa:21:15
 • Kanal CNN Türk’de Yayınlanan “Kariyer ve Eğitim” programı, CNN Türk TV-26 Temmuz 2005, Sa: 20:00.

TEZLER

 • SEDEF ACAR, 2020, “Beyoğlu’nda ‘‘Kültür – Sanat Merkezi Ve Müze ‘‘İşlevli 19.Yy Binalarının İç Mekânlarında Kimlik Sorunu: Avrupa’daki Aynı İşlevli Yapılar Üzerinden Bir Değerlendirme”, “Identity Problems In The Interior Design Of 19th Century Buildings Functioning As “Culture-Art Centers And Museum” In Beyoğlu: An Evaluation Compared With The European Counterparts” Doktora Tezi, MSGSÜ, Fen bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Programı
 • İREM SENEMOĞLU, 2019, “Mobilya Tasarımında Tasarımcı Ve Zanaat İlişkisi Üzerinden Kültürel Sürdürülebilirlik Ve Türkiye’de Durum” , “Designer And Craftsmanship In Furniture Design Relations Through Sustainability Of Culture And Situation In Turkey” Yüksek Lisans Tezi, Fen bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Programı
 • NİHAN POLATDEMİR, 2019, “1920-1950 Yılları Arası Balıkesir – Edremit Körfezi Yerel Dokusuna Bağlı Gelişen Konutların Mekan Ve Mobilya Özellikleri”, “Venue And Furniture Properties Of Housing Developed Based On The Local Pattern Of The Edremit Bay Balıkesir Between The Years Of 1920-1950”, Yüksek Lisans Tezi, MSGSU, Fen bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Programı.
 • ZEYNEP AKIN, 2019, “Enstalasyon (Yerleştirme) Sanatı’nın Tüketim Nesnesine Dönüşümü Ve Moda Endüstrisine Ait Mekanlar Üzerinden Analizi”, “Transformation Of Installation Art Into A Consumptıon Object And Analysis Of It Through Spaces Of The Fashion Industry”, Yüksek Lisans Tezi, MSGSU, Fen bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Programı.
 • ELİF GÖKÇE YÜKSELEN, 2017, “Lüks Olgusunu Marka Kimliği İle Yansıtan Giyim/Moda Tasarımcıları ve Mekan Tasarımına Etkileri, “Fashion Designers Who Represent Luxury In Brand Identity And Their Influence On Interior Design’’ , Yüksek Lisans Tezi, MSGSU, Fen bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Programı.
 • NEDA TAKEH, 2016 ”İran Saraylarında Mekan ve Mobilya”, “Space and Furniture in Iran Palaces”, Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, Fen bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Programı.
 • TUĞBA EKİCİ, 2015 “ Endüstriyel Mobilya Üretiminde Tasarım Faktörü Ve Türkiye’de Pazarlama Kriterlerine Etkisi: Ikea Örneği Üzerinden Bir Analiz”, “Industrial Furniture Design Factor Effect On Production And Marketing In Turkey Criteria: An Analysis Through Ikea Example” Yüksek Lisans Tezi, MSGSU, Fen bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Programı.
 • ORKUN AZİZ AKSOY, 2015 “Sosyal Ve Siyasal Bağlamda Kamusallığın Özel Alan Ve Konutlar Üzerindeki Etkisine Avrupa – Türkiye Ekseninde Bakış”, “Studying The İmpact Of Publicity On The Private Sphere And Housing On The Axis Of Europe-Turkey Within A Social And Political Context”, Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Programı .
 • MİNE ÖZOĞUZ ARBAY, 2015 “Günümüz Türkiye’sinde İç Mimarlık Eğitim Programlarının ABD Ve Avrupa’daki Eğitim Programları İle Karşılaştırmalı Analizi Ve Bir Program Önerisi”, “The İnterior Architecture Training Programs Of Today In Turkey With Comparative Analysis Of The US And European Training Programs And A Proposal”, Yüksek Lisans Tezi, Fen bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Programı.
 • ALİ MÜLAYİM, 2014, “Alpullu Şeker Fabrikası Yerleşkesi-Ergene Köşkü Örneğinde İç Mekân Donatılarının Toplumsal Yapı Yöntemi İle Analizi” , “Analysis Of İnterior Outfits İn The Sample Of Alpullu Sugar Factory Campus-Ergene Pavilion Through Societal Structure Method”, Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İkinci Danışman.
 • IŞIL ÖZÇAM , 2013, “Biçim Dili İle İletişim Ekseninde Mobilyanın Sembolleşmesi Ve Günümüz Mobilyasının Sembolleşmesinde Rol Oynayan Sosyolojik Ve Teknolojik Etkenler”, “Symbolization Of Furniture On The Axis Of Form Language And Communication & Sociological And Technological Effects On Symbolization Of Today’s Furniture”, Doktora Tezi, MSGSÜ, Fen bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Programı.
 • EDA DURMUŞ, 2010 “Kahve Kültürü Ekseninde Günümüz ‘Kafe’lerine – Nişantaşı Merkezli – Bakış”, “Coffee Cafe Culture Of Our Day In The Axis – Centered View Of Nişantaşi”, Yüksek Lisans Tezi, Fen bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Programı.
 • AYŞE NAZAN ERGÜN, 2010, “İstanbul’da 90’lardan Günümüze Gelişen Konut Tipleri, Mekan Çözümleri Ve Tercihlerin Karşılaştırmalı Analizi”, “The House Types That Have Been Developed Based On İstanbul Since 1990, Space Solutions And Analysis Comparative Of The Preferences”, Yüksek Lisans Tezi, Fen bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Programı.
 • BURCU PEHLİVANOĞLU, 2010, “HIP Otel (Highly İndividual Places/Kendine Özgü Mekanlar) Olarak Tanımlanan Konaklama Mekanlarının Kavramsal, Estetik Ve İşlevsel Analizi”, “Conceptual, Esthetic And Functional Analysis Of HIP Hotels (Highly İndividual Places)“