Skip links

hakkında

1988’de Mimar Sinan Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1991’de “İstanbul’da Satışa Sunulan ve Tüketilen Mobilyalar” başlıklı tezi ile aynı kurumda yüksek lisansı bitirdi. Ahmet Kaleli Design, Ateş Mimarlık A.Ş. gibi firmalarla profesyonel meslek ortamında yer aldıktan sonra, ARS Design Ltd. Şti kurucu ortağı olarak, iç mimari proje ve mobilya tasarımı alanında çok sayıda uygulama gerçekleştirdi.

1995’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü’nde, Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2002’de “Erken Cumhuriyet Dönemi Konutlarında Mekan ve Mobilya” başlıklı doktora tezini tamamladı ve 2003’de Yardımcı Doçent oldu. İç Mimari Proje, Mekan, Mobilya ve Endüstriyel Tasarım Tarihi, Mobilya Tasarımı, Deneysel Tasarlama, Deneyim Tasarımı, Sanat Tarihi ve Erken Cumhuriyet Dönemi araştırma alanlarıdır. Bu alanlarda dersler vermekte, ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferanslarda bildiriler sunmakta ve workshop yürütücülüklerine devam etmektedir. İstanbul Design Week, IKSV Tasarım Bienali, All Design gibi etkinliklerde, ve ayrıca IMMIB, TFF gibi kurumlar ve endüstriyel üretim yapan firmalarla çok sayıda workshop projeleri gerçekleştirmiştir.

İç mimarlık eğitimi, deneyim otelleri, sanat- moda- mekan- mobilya ilişkisi, deneysel ve sembolik mobilya tasarımı, günümüzde geleneksel /endüstriyel üretim, kamusal mekan – mobilya ilişkisi üzerinden çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezleri çalıştırmıştır. Akademik alanda, çok sayıda sempozyum ve konferans organizasyonunda görev almaya devam etmekte, Doktora ve Yüksek Lisans öğrencileri ile birlikte; verdiği dersler kapsamında, seminerler düzenlemektedir. Design Principles & Practices International Journal, Vekam (Vehbi Koç Ankara Studies Research Center)- Journal of Ankara Studies, DAKAM, IJAUS (International Journal of Architecture and Urban Studies), Tasarım-Kuram gibi hakemli yayınlarda editörlük, DATUM, IDA, Tasarım Vakfı, ETAM ve YEM merkezli mesleki araştırma ve projelerde ve pek çok etkinlikte bilim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

CNN Türk ve ARD German TV’de mesleki röportajları da yayınlanmış, İç Mimar, Mimarlıkta Malzeme, Boyut Yayın Gurubu Mesleki Dergileri, Maison Française ve House Beautiful gibi yayınlar ve akademik kitaplar için makaleler yazmış, yayın danışmanlıkları yapmıştır. “Akademik Dilde Mobilya / Furniture of Academic Language” başlıklı, bir derleme kitabı yayınlanmış olan H. Ş. Uzunarslan’ın, “Konutta Zaman: Erken Cumhuriyet’in Mekanlarında Hayat…” adlı kitabı yayın aşamasındadır.

Misafir öğretim üyesi olarak yurt içi ve yurt dışında pek çok üniversitede görev almış olan H. Şebnem Uzunarslan, akademik çalışmalarına; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin yanı sıra, İç Mimarlık Bölümü kurucu üyelerinden biri olarak görev aldığı, Biruni Üniversitesi’nde devam etmekte, ayrıca mesleki faaliyetlerini Londra’da kurduğu tasarım ve danışmanlık şirketi “Experidea Co.” üzerinden, İstanbul-Londra eksenli olarak sürdürmektedir. M.S.G.S.Ü- Mimar Sinan Araştırma Merkezi Genel Kurul Üyeliği görevinde bulunmuş, halen IAPS, IAA üyesidir.

H. Şebnem Uzunarslan, Sosyal Sorumluluk Projelerine de destek vererek, BaykuşHane Sanat Girişimi ile çeşitli etkinliklerde yer almakta ve ayrıca yurtdışında gönüllü workshop çalışmaları organize etmektedir. Mayıs 2020’de yayınlanmaya başlayan “Keyif Köşesi” adlı Youtube Program Projesi ile de, alanında başarılı isimlerle multi-disipliner bir yaklaşımla, “Kimlik / Mekan / Sanat” konulu sohbetler gerçekleştirmektedir.